Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar

Şantiye koşulları gereğince priz süresinin uzatılması veya kısaltılmasının istendiği durumlara uygun betonlardır.