Müşteri Tarifine ve Şartnamelerine Uygun Özel Betonlar

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya projelerinin şartnamelerine göre özel olarak hazırlanan betonlardır.